Reglement

Contributie
De contributie wordt berekend per schooljaar. De contributie wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor 1, 1,25 en 1,5 uur turnen wordt dit in twee termijnen (1 oktober en 1 februari) gedaan en voor 2, 2,5 en 5 uur turnen in 4 termijnen (1 oktober, 1 december, 1 februari en 1 april). Het inschrijfgeld wordt eenmalig in rekening gebracht bij de eerste incasso.

Contributie voor het seizoen 2018-2019:
Recreatie (1 en 1,25 uur) € 172,50*  
Voorselectie (1,5 uur) € 225,00*
B-selectie onderbouw (2 uur) € 270,00*
B-selectie bovenbouw (2,5 uur)    € 315,00*
A-selectie (5 uur)               € 540,00*    
Inschrijfgeld eenmalig €   10,00
*exclusief wedstrijdgeld

Betaling via Ooievaarspas en Jeugsportfonds wordt door ons geaccepteerd.

Opzegging
Opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juni van het lopende seizoen bij de ledenadministratie. Bij opzeggingen die tussen 1 juni en 1 oktober plaatsvinden wordt € 50,- opzeggingskosten in rekening gebracht plus de kosten van de gemaakte lessen tot dan toe (berekend per hele maand contributie). Bij beëindiging van het lidmaatschap na deze datum vindt geen restitutie van de contributie plaats. Als de contributie nog niet volledig is geïncasseerd, dan wordt er € 50.- opzeggingskosten in rekening gebracht.

Wedstrijden
Een paar keer per jaar zijn er wedstrijden. Het dragen van een turnpakje van DEO-gym is dan verplicht.

Verzekering
Elk lid van Deogym is lid van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en is als zodanig verzekerd.

Gedragscode
Deogym wil alle betrokkenen een veilige sportomgeving bieden. Onderdeel daarvan is preventie tegen seksuele intimidatie. Deogym wil de kans op seksuele intimidatie zo klein mogelijk maken en heeft daarom een gedragscode opgesteld, die je hier kunt raadplegen.

Privacywetgeving
Deogym beheert uw privacygevoelige gegevens zorgvuldig en zal die niet delen met of verkopen aan commerciële instellingen. Deogym heeft een privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring kunt u precies lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan binnen de vereniging.