Aanmelden

Zoals het er nu naar uitziet, zal – in verband met een tekort aan trainers – onze vereniging helaas ophouden te bestaan per september 2023. Hou onze website in de gaten voor mogelijke ontwikkelingen.