Organisatie

Contributie en reglementen

Technische leiding:

Joyce Nonnekes
Loes Kwint
Manon Pronk
Miranda Nonnekes
Stella Böger

Technische leiding niv. 3 i.o.:
Rebecca van Zeijl

Assistent leider:
Jochem van der Voort
Judith Smit
Milou Marks
Nienke Brok
Sanne Strik

Assistenten niv. 2 i.o.:
Luna Kwint
Nienke Brok

Ledenadministratie:
Anne-Marie Oosterwegel

Bestuur:
Stella Böger – voorzitter
Jolande Fleurke – secretaris
Saskia Roomer – penningmeester

Commissies
Er zijn bij DEOgym diverse structurele en ad-hoc commissies actief, waar we jullie hulp voor kunnen gebruiken:

  • Pietengym
  • Clubkampioenschappen
  • Overige wedstrijden en meetmomenten
  • PR-medewerker
  • Commissie nieuwbouw

Zonder jullie hulp kunnen we deze activiteiten niet organiseren, dus meld je snel aan.

Contributie 2021-2022

We hebben drie recreatiegroepen: meisjes 6-7 jaar, meisjes 6-9 jaar en meisjes van 10 jaar en ouder. Ook heeft de vereniging een selectiegroep, zodat de getalenteerde meiden dicht bij huis kunnen sporten. De 4e divisie traint 4,5 uur (middenbouw) of 5 uur (bovenbouw) per week, de 5e divisie traint 2 uur (middenbouw) en 2,5 uur (bovenbouw).

De contributie wordt berekend per schooljaar en wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor 1 uur turnen wordt dit in twee termijnen (1 oktober en 1 februari) gedaan en voor 2, 2,5, 4,5 en 5 uur turnen in 4 termijnen (1 oktober, 1 december, 1 februari en 1 april). Het inschrijfgeld wordt eenmalig in rekening gebracht bij de eerste incasso.

 

2021-2022

2022-2023

Recreatie (1 uur)

€ 210,00*  

€ 230,00*  

5e divisie middenbouw (2 uur)

€ 330,00*

€ 360,00*  

Selectie onderbouw (2,5 uur)
5e divisie bovenbouw (2,5 uur)

€ 385,00*

€ 420,00*  

4e divisie middenbouw (4,5 uur)

€ 560,00*    

€ 615,00*  

4e divisie bovenbouw (5 uur)

€ 630,00*    

€ 680,00*  

Inschrijfgeld eenmalig

€   10,00

€ 10,00* 

*Exclusief wedstrijdgeld

Betaling via Ooievaarspas en Jeugdsportfonds wordt door ons geaccepteerd.

Opzegging
Opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juni van het lopende seizoen bij de ledenadministratie, info@deogym.nl. Bij opzeggingen die tussen 1 juni en 1 oktober plaatsvinden wordt € 50,- opzeggingskosten in rekening gebracht plus de kosten van de gemaakte lessen tot dan toe (berekend per hele maand contributie). Bij beëindiging van het lidmaatschap na deze datum vindt geen restitutie van de contributie plaats. Als de contributie nog niet volledig is geïncasseerd, dan wordt er € 50.- opzeggingskosten in rekening gebracht.

Wedstrijdgeld
Een paar keer per jaar zijn er wedstrijden, waarvoor wedstrijdgeld betaald dient te worden. Hierover word je geïnformeerd door je leiding.

Reglementen

Verzekering
Elk lid van DEOgym is lid van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en is als zodanig verzekerd. Zie voor meer informatie:
KNGU-aansprakelijkheidsverzekering
Collectieve-ongevallenverzekering-KNGU

Gedragscode
DEOgym wil alle betrokkenen een veilige sportomgeving bieden. Onderdeel daarvan is preventie tegen seksuele intimidatie. DEOgym wil de kans op seksuele intimidatie uiteraard uitsluiten. Hier vind je de gedragsregels van de KNGU. Vragen hierover kunnen gesteld worden via secretaris@deogym.nl.

Wil je een vertrouwenspersoon raadplegen, dan kun je -zolang DEO geen eigen vertrouwenspersonen heeft – contact opnemen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp of de KNGU.

Privacywetgeving
DEOgym beheert de privacygevoelige gegevens zorgvuldig en zal die niet delen met of verkopen aan commerciële instellingen. DEOgym heeft een Privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring kun je precies lezen hoe wij met de persoonsgegevens omgaan binnen de vereniging. 

Kalender 2021-2022

18 oktober t/m 22 oktober 2021Herfstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022Kerstvakantie
28 februari t/m 4 maartVoorjaarsvakantie
15 april 2022Goede Vrijdag
18 april 20222e Paasdag
25 april t/m 6 mei 2022Meivakantie
26 en 27 mei 2022Hemelvaartsvakantie
6 juni 20222e Pinksterdag
11 juli t/m 19 augustus 2022Zomervakantie

Lestijden

Groepen seizoen 2021-2022
6 – 7 jaarMaandag16.00 – 17.00Stella Böger
8 – 9 jaarDonderdag17.00 – 18.00Miranda Nonnekes
10 jaar en ouderMaandag18.15 – 19.30Stella Böger
    
Selectie onderbouwMaandag 16.00 – 18.30Stella Böger
4e divisie middenbouwMaandag 16.00 – 18.30Loes Kwint
 Donderdag16.00 – 18.00Joyce Nonnekes
4e divisie bovenbouwMaandag 16.00 – 18.30Loes Kwint
 Donderdag16.00 – 18.00Joyce Nonnekes
5e divisie middenbouwDonderdag16.00 – 18.00Joyce Nonnekes
5e divisie bovenbouwDonderdag 18.00 – 20.30Joyce Nonnekes
Indeling in de selectiegroepen op maandag, woensdag of donderdag kan alleen op aanwijzing van de leiding.

Verenigingspakje

Tijdens wedstrijden is het dragen van een selectie- of recreatie-turnpakje van DEOgym verplicht. Het recreatie-turnpakje kun je via dit formulier bestellen. De bestelling van het selectie-turnpakje gaat via de leiding.

Recreatiepakje

Locatie

Wij turnen in de:
Jan Janssen sporthal
Sportparkweg 34
2631 GA  Nootdorp