Organisatie

Contributie en reglementen

Technische leiding:

Joyce Nonnekes
Loes Kwint
Manon Pronk
Miranda Nonnekes
Stella Böger

Technische leiding niv. 3 i.o.:
Rebecca van Zeijl

Assistent leider:
Jochem van der Voort
Judith Smit
Milou Marks
Nienke Brok
Sanne Strik

Assistenten niv. 2 i.o.:
Luna Kwint
Nienke Brok
Malena Kwint
Thura v.d. Knijff

Ledenadministratie:
Anne-Marie Oosterwegel

Bestuur:
Stella Böger – voorzitter
Jolande Fleurke – secretaris
Saskia Roomer – penningmeester

Commissies
Er zijn bij DEOgym diverse structurele en ad-hoc commissies actief, waar we jullie hulp voor kunnen gebruiken:

  • Pietengym
  • Clubkampioenschappen
  • Overige wedstrijden en meetmomenten
  • PR-medewerker
  • Commissie nieuwbouw

Zonder jullie hulp kunnen we deze activiteiten niet organiseren, dus meld je snel aan.

Contributie 2022-2023

We hebben drie recreatiegroepen: meisjes 6-8 jaar, meisjes 7-9 jaar en meisjes van 10 jaar en ouder. Ook heeft de vereniging een selectiegroep, zodat de getalenteerde meiden dicht bij huis kunnen sporten.
De onderbouw traint 2 uur per week.
De selectie middenbouw en bovenbouw traint 4,5 per week.

De contributie wordt berekend per schooljaar en wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor  het seizoen 2022-2023 wordt de contributie voor alle groepen in vier termijnen (1 oktober, 1 december, 1 februari en 1 april) geïncasseerd. Inschrijfgeld voor nieuwe leden wordt eenmalig in rekening gebracht bij de eerste incasso.

Groep

Contributie

Recreatie (1 uur)

€ 230,00*  

Selectie onderbouw (2 uur)

€ 360,00*  

Selectie midden- en bovenbouw (2,5 uur)

€ 420,00*  

Selectie midden- en bovenbouw (4,5 uur)

€ 615,00*  

Inschrijfgeld eenmalig

€ 10,00* 

*Exclusief wedstrijdgeld

Betaling via Ooievaarspas en Jeugdsportfonds wordt door ons geaccepteerd.

Opzegging
Opzegging dient via de mail gericht te worden aan de ledenadministratie, info@deogym.nl. Vanaf 2022-2023 vindt er bij opzeggingen gedurende het lopende seizoen geen restitutie van het reeds geïncasseerde bedrag plaats.

Wedstrijdgeld
Een paar keer per jaar zijn er wedstrijden, waarvoor wedstrijdgeld betaald dient te worden. Hierover word je geïnformeerd door je leiding.

Reglementen

Verzekering
Elk lid van DEOgym is lid van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en is als zodanig verzekerd. Zie voor meer informatie:
KNGU-aansprakelijkheidsverzekering
Collectieve-ongevallenverzekering-KNGU

Gedragscode
DEOgym wil alle betrokkenen een veilige sportomgeving bieden. Onderdeel daarvan is preventie tegen seksuele intimidatie. DEOgym wil de kans op seksuele intimidatie uiteraard uitsluiten. Hier vind je de gedragsregels van de KNGU. Vragen hierover kunnen gesteld worden via secretaris@deogym.nl.

Wil je een vertrouwenspersoon raadplegen, dan kun je -zolang DEO geen eigen vertrouwenspersonen heeft – contact opnemen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp of de KNGU.

Privacywetgeving
DEOgym beheert de privacygevoelige gegevens zorgvuldig en zal die niet delen met of verkopen aan commerciële instellingen. DEOgym heeft een Privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring kun je precies lezen hoe wij met de persoonsgegevens omgaan binnen de vereniging. 

Kalender 2022-2023

24 oktober t/m 28 oktober 2022Herfstvakantie

5 december 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Sinterklaas
Kerstvakantie
27 februari t/m 3 maart 2023Voorjaarsvakantie
7 april 2023Goede Vrijdag
10 april 20232e Paasdag
24 april t/m 5 mei 2023Meivakantie
18 en 19 mei 2023Hemelvaartsvakantie
29 mei 20232e Pinksterdag
10 juli t/m 18 augustus 2023Zomervakantie

Lestijden

Groepsindeling 2022-2023

Dag

Groep

Tijd

Trainer

Maandag

Recreatie 6-8 jaar

16.15-17.15

Stella

 

Recreatie 6-8 jaar

17.15-18.15

Stella

 

Recreatie 10 jaar en ouder

18.15-19.30

Stella

 

Selectie onderbouw

16.15-18.15

Stella

 

Selectie midden- en bovenbouw

16.30-18.30

Loes

Donderdag

Recreatie 7-9 jaar

16.30-17.30

Miranda

 

Selectie midden- en bovenbouw

17.30-20.00

Joyce

Indeling in de selectiegroepen op maandag of donderdag kan alleen op aanwijzing van de leiding.

Verenigingspakje

Tijdens wedstrijden is het dragen van een selectie- of recreatie-turnpakje van DEOgym verplicht. Het recreatie-turnpakje kun je via dit formulier bestellen. De bestelling van het selectie-turnpakje gaat via de leiding.

Recreatiepakje

Locatie

Wij turnen in de:
Jan Janssen sporthal
Sportparkweg 34
2631 GA  Nootdorp